CURRICULUM VITAE

Mgr inż. arch. Bartosz Ornaf

          Data i miesce urodzenia:

14.09.1988. Pabianice

          Wykształcenie:

2016

Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

2014-2015

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu projektowania produktu „Design Rynkowy”

na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z wynikiem bardzo dobrym.

2011-2013

Politechnika Łódzka, Wydział BAIŚ. Kierunek: Architektura i Urbanistyka.

Uzyskany tytuł magistra inżyniera architekta z wynikiem bardzo dobrym.

Tutuł pracy magisterskiej: „Koncepcja przekształcenia dworca Łódź Kaliska wraz z otoczeniem”.

2010-2011

Politechnika Łódzka, Wydział BAIŚ. Kierunek: Architektua i Urbanistyka.

Uzyskany tytuł inżyniera architekta z wynikiem ponad dobrym.

2009-2010

Fachhochschule Mainz, Program Erasmus. Kierunek: Architektura i Urbanistyka.

2007-2009

Politechnika Łódzka, Wydział: BAIŚ,

Kierunek: Architektura i Urbanistyka.

      

          Języki obce:

Angielski: Biegle, TOEFL Certificate.

Niemiecki: Średnio zaawansowany, Egzamin C1 na Fachhochschule Mainz.

 

          Wyróżnienia:

2017

Wzmianka w magazynie „Architektura Murator”  (członek zespołu projektowego dworca kolejowego Łódź Fabryczna)

2010

I nagroda w konkursie na projekt biurowca w Lipsku (członek zespołu biura Schneider+Schumacher).

 

           Umiejętności:

Obróbka CNC, druk 3D, obsługa maszyn warsztowych, modelowanie 3D, wizualizacje komputerowe.

Biegłość w posługiwaniu się programami CAD:

AutoCad,  Rhinoceros 3D, SketchUp, Vray, Pico CNC, Rhino CAM, Adobe Photoshop, Adobe  Illustrator, Premiere Pro.

 

          Zainteresowania:

Prowadzenie Vloga na YouTube głównie w tematyce prototypowania i fabrykacji:

www.youtube.com/flippedforms